786/92/110

Anjuman Pasban-e-Aza

Jamadi ul awal 1439 / Jamadi us sani 1439
Feburary 2018
Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
    
1
14
 
 
2
15
 
 
Wiladat Hazrat Imam Zain-ul Abideen (A.S.), 38th Hijra year
3
16
 
 
4
17
 
 
5
18
 
 
6
19
 
 
7
20
 
 
8
21
 
 
9
22
 
 
10
23
 
 
11
24
 
 
12
25
 
 
13
26
 
 
14
27
 
 
15
28
 
 
16
29
 
 
17
1
 
 
18
2
 
 
19
3
 
 
Shahaadat: Hazrat Fatima Zehra (S.A.), 11th Hijra year
20
4
 
 
21
5
 
 
22
6
 
 
23
7
 
 
24
8
 
 
25
9
 
 
26
10
 
 
27
11
 
 
28
12